Зареєструватись show register

Інформаційна безпека у цифровому світі

Мова курсу - російська. (Язык курса - русский. Описание на русском языке смотрите ниже.)

Ми живемо у дивні часи - кожен з нас постійно під’єднаний до глобальної мережі Інтернет, а вплив цифрових технологій на нашу взаємодію із оточуючим світом стає все більш суттєвим. Наше життя узалежнюється від комп’ютерів, які контролюють робочі процеси, керують та приймають рішення у багатьох сферах нашої діяльності. Ми можемо миттєво знайти відповіді на питання, що нас цікавлять, можемо за власним бажанням спілкуватися з ким завгодно, в будь-який час та з будь-якої точки на планеті. Але всі ці досягнення мають і зворотній бік. В сучасному світі, де пристрої поєднані у спільну мережу, зловмисникам стало набагато простіше знаходити слабкі місця і чинити вторгнення. Всі ми є потенційними мішенями, і саме тому ми повинні набути навичок кібербезпеки для захисту себе, своєї родини та інформаційного середовища наших громадянських проектів.  

Інформація і своєчасний доступ до неї надають безсумнівних конкурентних переваг. Цінність ваших справ визначається корисністю тієї інформації, яку ви обробляєте, передаєте та зберігаєте, тому так важливо вміти її захистити. Щодня ми стикаємось з новими загрозами, піддаємося більш винахідливим атакам, які змінюють картину ризиків поля вашої діяльності.

Цей курс надасть вам можливість зрозуміти, як саме і чому вас можливо атакувати. Ви дізнаєтесь про ті кроки, яких необхідно вжити для підвищення рівня вашої інформаційної безпеки, що дозволить вам скласти дієву програму захисту ваших інформаційних ресурсів.

Цей курс складається з 12ти ключових модулів, які охоплюють основні положення інформаційної безпеки, і буде корисним для всіх, хто хотів би підвищити рівень своєї обізнаності з небезпеками використання цифрових технологій в сучасному світі. До курсу також включені три тематичних тести для самоперевірки засвоєння навчального матеріалу.

Структура курсу:

 • Вступ. Безпека у кіберпросторі.
 • Ви під прицілом. Типові атаки проти користувачів інформаційних технологій.
 • Електронна пошта як основний спосіб зараження.
 • Вихід в Інтернет та безпечне користування онлайн-ресурсами.
 • Захист мобільних пристроїв.
 • Безпека конфіденційної інформації та персональних даних.
 • Соціальні мережі та хмари
 • Запобігання зламу з допомогою паролів.
 • Шифрування інформації.
 • Злам і викрадення інформації.
 • Кар’єра в сфері інформаційної безпеки.
 • Створення безпечного середовища роботи з інформацією.

Навчальне навантаження курсу відповідає 0,15 кредитів ЄКТС.


Язык курса – русский. 
Информационная безопасность в цифровом мире

Мы живём во времена чудес – каждый из нас постоянно подключен к глобальной сети Интернет, наше взаимодействие с окружающим миром всё больше попадает под влияние цифровых технологий. Наша жизнь становится всё более зависимой от компьютеров, которые контролируют рабочие процессы, управляют и принимают решения во многих сторонах нашей деятельности. Мы можем мгновенно найти ответы на интересующие нас вопросы, по нашему желанию мы можем общаться с кем угодно, в любое время и находясь в любой точке на планете. Однако у всех этих достижений есть и обратная сторона. В современном мире, где устройства объединены в общую сеть, злоумышленникам стало намного проще находить уязвимости и осуществлять вторжение. Мы все являемся потенциальными целями, поэтому мы обязаны иметь навыки кибер-безопасности для защиты себя, своей семьи и информационной среды наших гражданских проектов.

Информация, и своевременный доступ к ней предоставляет неоспоримые конкурентные преимущества. Ценность ваших дел определяется полезностью той информации, которую вы обрабатываете, передаёте и храните, поэтому так важно уметь её защитить. Ежедневно мы сталкиваемся с новыми угрозами, подвергаемся более изощрённым атакам, которые меняют картину рисков в поле вашей деятельности.

Этот курс позволит вам понять, каким атакам вы можете быть подвергнуты и почему. Вы узнаете о тех шагах, которые необходимо предпринять для повышения вашей информационной безопасности, что позволит составить действенную программу по защите ваших информационных ресурсов.

Этот курс состоит из 12 ключевых модулей, охватывающих основные положения по информационной безопасности. Он будет полезен всем, кто хочет повысить уровень своей осведомлённости об опасностях использования цифровых технологий в современном мире. Курс также включает 3 тематических теста для самопроверки усвоения пройденных материалов.

Структура курса:

 • Вступление. Безопасность в киберпространстве.
 • Вы под прицелом. Типичные атаки против пользователей информационных технологий.
 • Электронная почта как основной способ заражения.
 • Выход в Интернет и безопасное использование онлайн-ресурсов.
 • Защита мобильных устройств.
 • Безопасность конфиденциальной информации и персональных данных.
 • Социальные сети и облака
 • Предотвращение взломов при помощи паролей.
 • Шифрование информации.
 • Взлом и кража информации.
 • Карьера в сфере информационной безопасности.
 • Создание безопасной среды работы с информацией.

Координатор курса:

Сергей Сергиенко – специалист по развитию IT инфраструктуры, PM, BA.

Доступний з: 09.02.2017
3032
15 занять
968
Зворотній зв’язок
Оцініть курс
[Total: 16    Average: 4.3/5]

Допоможіть нам оцінити важливість данного курсу для вас.