Зареєструватись show register

Як діяти далі: Громаді про сталий розвиток

Цей курс є частиною освітнього продукту, розробленого Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, до якого ввійшли також курс для представників бізнесу та курс для державних службовців.

25 вересня 2015 року в Нью-Йорку відбувся історичний Саміт ООН. Його результатом стало ухвалення Резолюції «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року». Цей документ фактично визначив нові орієнтири розвитку світу, які сприятимуть економічному зростанню, раціональному природокористуванню і вирішенню низки соціальних потреб. Ці орієнтири знайшли свій вираз у 17 Цілях сталого розвитку.

Україна також долучилась до глобального процесу. У вересні 2017 року було представлено Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». А у 2019 році Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» виокремив сталий розвиток як єдино можливий шлях розвитку вітчизняної економіки та суспільних інститутів задля забезпечення зростання рівня та якості життя громадян, додержання конституційних прав і свобод людини.

Організації громадянського суспільства відіграють одну з найважливіших ролей у перетворенні глобальних програм на пріоритети національного рівня, в яких знаходять своє відображення локальні потреби, що базуються на реальних життєвих запитах людей. 

Цей курс – це можливість усвідомити власну роль кожного з нас у згаданому процесі, незалежно від віку, посади, фаху чи сфери діяльності. 

Саме сьогодні ми маємо творити не тільки справедливий, а й придатний для життя світ, щоб передати його майбутнім поколінням. Завдання - непросте. Отже, потрібні нові знання та бачення процесів, як діяти #далі.

Що дає курс:

  1. Уміння мислити категоріями сталого розвитку.
  2. Усвідомлення персональної відповідальності за власний вплив на сталий розвиток.
  3. Розуміння причинно-наслідкових зв’язків між економічною, екологічною та соціальною складовими суспільного життя.
  4. Розуміння, як визначати цілі та завдання сталого розвитку для своєї громади або громадської організації, а також – як залучити зацікавлені сторони до партнерства.
  5. Готовність відігравати трансформаційну роль і виступати інтегратором для досягнення Цілей сталого розвитку в Україні.

Для кого цей курс:

Курс орієнтований на представників громадських організацій та об’єднаних територіальних громад, громадських лідерів та активістів, яким небайдужі економічні, екологічні та соціальні проблеми країни та світу, та які прагнуть бути агентами змін, відігравати трансформаційну роль і будувати функціональні партнерства з усіма зацікавленими сторонами.

Структура курсу 

Структура курсу базується на підході Стокгольмського центру стійкості, який розглядає економіку та суспільство як невід’ємні частини біосфери. 

Курс викладено у 19 заняттях, що об’єднані у чотири блоки: 

  1. Біосфера. Людина як частина біосфери. Кліматичні зміни. Стан біосфери в межах України. Стратегія екологічного партнерства. Законодавство, взаємодія з об’єднаними територіальними громадами і громадський контроль як інструментарій вирішення проблем.
  2. Суспільство. Подолання бідності й голоду, міцне здоров’я й якісна освіта, гендерна рівність, мир, порозуміння та розвиток демократичних інститутів… Що поєднує між собою всі Цілі сталого розвитку? 
  3. Економіка. Сталий розвиток міст та громад. Як побудувати партнерство з донорами і реалізувати «великі проєкти» у своїх містах і громадах? Соціальне підприємництво і приклади інклюзії. Чиста енергія та інновації в інфраструктурі. Цікаві факти про zero waste міста, відповідальне виробництво й споживання, а також про зв‘язок доходу населення із кількістю відходів.
  4. Партнерство.  Актуальні завдання громадського сектору задля досягнення Цілей сталого розвитку. Практичні аспекти формування спільнот, аналіз спільних цінностей та інтересів, пошук партнерів (у т.ч. на міжнародному рівні) та комунікації для ефективного просування змін.

У модулях також наведено кращі практики (кейси), надано коментарі експертів, практичні поради. З метою перевірки знань, передбачено проходження тестів наприкінці кожного блоку. Успішне проходження тестів забезпечує отримання сертифікату. Навчальне навантаження на курсі відповідає 0.9 кредитів ЄКТС.

Робоча група

Експерти та аналітики, представники громадських об’єднань та науково-освітніх закладів працювали над створенням навчальних модулів. В процесі підготовки матеріалів особливу увагу було приділено пріоритетним, на думку громадського загалу, викликам сучасності, – безвідповідальному виробництву і несвідомому споживанню, низькій поінформованості населення про сутність і важливість сталого розвитку, низькому рівню усвідомлення власної відповідальності громадян та недотриманню прав людини.  

Офіційна айдентика 17 Цілей сталого розвитку стала основою візуального та стилістичного оформлення курсу.

Навчальне навантаження курсу відповідає 0,9 кредитів ЄКТС.

Зворотній зв’язок
Оцініть курс
[Total: 7    Average: 4.4/5]

Допоможіть нам оцінити важливість данного курсу для вас.