Зареєструватись show register
LvBS

LvBS – це школа з європейськими цінностями та підходами, яка розвиває відкриту і відповідальну бізнес-спільноту. Наша ціль — сприяти розвитку візіонерів, які будуть проактивно будувати українське бізнес-середовище, а не лише реагувати на точкові потреби.

European Endowment for Democracy (EED)

Європейський фонд в підтримку демократїї (EED) здійснює свою діяльність максимально ефективно і гнучко, з урахуванням оперативних обставин і потреб грантоотримувачів. Фонд проводить регулярні консультації з відповідними інституціями ЄС та іншими суб’єктами з метою уникнення дублювання роботи і забезпечення координації, взаємодоповнюваності і сукупної вигоди діяльності з інструментами ЄС і двосторонньою діяльністю держав-членів ЄС. ЕED використовує досвід держав-членів ЄС, які пройшли свого часу через перехідний період.

Український Центр Медіації

Медіація – це метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту. На відміну від формального судового чи арбітражного процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі – медіатор не приймає рішення за них.