Зареєструватись show register

Сенс життя і його маркетинг

Мова курсу - російська. (Язык курса -  русский. Описание на русском языке смотрите ниже.)

Авторський курс розрахований на людей у ​​віці від 30 років із запитом на сталий професійний розвиток і формування персонального бренду. В курсі використовується підхід «зсередини назовні»: проактивний професійний та особистісний розвиток з опорою на персональні цінності, що добре «працює» в умовах нестабільності, невизначеності. Робота з цінностями дає мотивацію для подолання труднощів і базис для прийняття сталих рішень.

Курс допомагає вам прийняти власні рішення, і не оцінює ваших знань.

Викладач - Тетяна Жданова, директор агентства "Brandhouse", член команди «WikiCityNomica» відомої проектами брендингу міст, галузевими та національними форсайтами. Керівник робочої групи проекту «Туристичний бренд України» (на замовлення Держтуризмкурортів, 2013-2014), координатор проекту «Нова міфологія України», спікер конференцій з брендингу, маркетингу і підприємництва в Україні, Росії, Білорусі, Молдові та Казахстані, член журі міжнародних фестивалів , автор публікацій на теми корпоративного, персонального та територіального брендингу, маркетингу, менеджменту, психології, дизайну, сторітеллінгу. Спікер TEDx.

Смысл жизни и его маркетинг

Язык курса –  русский.

Авторский курс рассчитан на людей в возрасте от 30 лет с запросом на устойчивое профессиональное развитие и формирование персонального бренда. Использует подход «изнутри наружу»: проактивное профессиональное и личностное развитие с опорой на персональные ценности, что хорошо «работает» в условиях нестабильности, неопределенности. Работа с ценностями дает мотивацию для преодоления трудностей и основу для принятия устойчивых решений.

Курс помогает вам принять собственные решения, и не оценивает ваших знаний. 

Преподаватель Татьяна Жданова, директор агентства ”Brandhouse”, член команды «WikiCityNomica» известной проектами брендинга городов, отраслевыми и национальными форсайтами. Руководитель рабочей группы проекта «Туристический бренд Украины» (по заказу ГосТуризмКурорт, 2013-2014), координатор проекта «Новая мифология Украины», спикер конференций по брендингу, маркетингу и предпринимательству в Украине, России, Беларуси, Молдове и Казахстане, член жюри международных фестивалей, автор публикаций на темы корпоративного, персонального и территориального брендинга, маркетинга, менеджмента, психологии, дизайна, сторителлинга. Спикер TEDx.

План лекций

 1. Введение: логика курса
 2. Ценности и целостность
 3. Клиенты
 4. Человек и организация
 5. Миссия
 6. Метафора себя
 7. Позиционирование
 8. Продуктовая политика
 9. Ценовая политика
 10. Коммуникативная политика
 11. Политика продаж
 12. Тактика и результаты
Зворотній зв’язок
Оцініть курс
[Total: 6    Average: 4.8/5]

Допоможіть нам оцінити важливість данного курсу для вас.